ویدئوهای برچسب: «چاپ»


 • تا ابدیت داستان عشقی نوشته نگار محمدی جوینده  16تا 17  ساله در 420 صفحه است  که  روایتی پاک از عشق را از دیگاه  او  بیان می دارد. بسیار خواندنی و در خور توجه است. گفتنی است که مقدمه این کتاب را به پاس نبوغ و تشویق  نگار در  این راه  آقای پیمان پورشکیبایی نوشته اند و نشر رهی نیز آن را به چاپ زیبا آراسته است. موسیقی متن اثر استاد فرهاد فخرالدینی جهت آشنایی بیشتر با این مجموعه ارزشمند به آدرس های زیر مراجعه کنید: Telegram : https://t.me/garozman ins…

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   دارای لایی چاپی دو لت   مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و …

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی    مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و سيلك جهت خريد مي توانيد…

 • مقوای  جیر مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی مقوا جیرمشکی  قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی لایی چاپی دولت  اکسسوری استیکر لیزری اسم متوفی حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسو…

 • مقوای  جیر مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی مقوا جیرمشکی  قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی دارای زیره حجمی 1200 گرم عطف و پشت طلایی لایی چاپی مجزا  دارای کفه جیر مشکی  اکسسوری استیکر لیزری اسم متوفی دارای منگوله مشکی حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزين…

 • مقوای  جیر مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی مقوا جیرمشکی  قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی لایی تک لت مقوا مشکی 200 گرم دارای منگوله مشکی برای سهولت کار حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكو…
 • ویدیوی مرتبط

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   دارای لایی چاپی دو لت  مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و س…

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   دارای لایی چاپی دو لت  مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و س…

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و سيلك جهت خريد مي توانيد …

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   دارای لایی چاپی دو لت  مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و س…

 • مقوای  جیر مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی مقوا جیرمشکی  قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی دارای زیره حجمی 1200 گرم عطف و پشت طلایی لایی چاپی مجزا  دارای کفه جیر مشکی حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چا…

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و سيلك جهت خريد مي توانيد …

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی  دارای برتل مشکی لایی برای سهولت کار   حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و سيلك جه…

 • مقوای دودی تیره ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی مقوای دودی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   دارای استیکر لیزری درب پاکت حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و سيلك جهت خ…

 • مجموعه چاپ نگارین بهترین چاپخانه اصفهان است که کلیه خدمات چاپ از جمله چاپ فاکتور را به خوبی انجام می دهد . فاکتور و قبض یکی از ابزار های مورد نیاز هر کسب و کاری است . فاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات ، مقادیر و قیمت های توافق شده برای محصولات داخل آن موجود می باشدبه عبارت دیگر فاکتور یک سند رسمی است که به عنوان ضمانت نامه خرید توسط فروشنده به خریدار ارائه می شود. برای دریاف اطلاعات بیشتر در مورد چاپ فاکتور به…

 • .مقوای مشکی ۲۰۰ گرم محصول کارخانه تبدیل کاغذ نوین ( از شرکت های هولدینگ همین مجموعه ) ، از نظر کیفی پر کلاغی قابل رقابت با محصولات مشابه اروپایی   مونتاژ آسان و سریع  حداقل تيراژ جهت ثبت سفارش ۱۰۰ عدد مي باشد . جهت سفارشات عمده پك بلک كالكشن یا همان نمونه های ترحیم تهيه نماييد . قيمت هاي موجود در ليست قيمت جهت خرده فروشي مي باشد . هزينه هاي چاپ جداگانه محاسبه مي گردد . قابليت انواع چاپ، افست، طلاكوب، برجسته ،اپسون، ريسو و سيلك جهت خريد مي توانيد …