ویدئوهای برچسب: «قلب؟»

  • توسط: کوئن

    خوش رنگ باشیم یا خوش قلب؟ تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، برخورد بدتری انجام گیرد. دلیل و اساس تبعیض می تواند مثلاً پیشینه قومی و نژادی، ملیت یا مذهب باشد. تبعیض به شکل ایجاد فضای تهدید آمیز، خصومت بار، تحقیر آمیز یا خوار کننده نیز خود را نشان می دهد. دستور دادن به شخص دیگر و راهنمایی کردن او برای انجام تبعیض نیز تبعیض محسوب می گردد. تبعیض مثلاً این است که به خاطر پیشینه قوم…