ویدئوهای برچسب: «مدیریقسمت»


  • نقد کارشناسانه برنامه «دورهمی»و اجرای مهران مدیری توسط دکتر حسینیان ، مدرس فنون سخنوری حرفه ای و بنیانگذار کانون سخنوران پارسی