ویدئوهای برچسب: «ونیز؛»


  • کمتر کسی است که آوازه و شهرت ونیز را نشنیده باشد. در مورد ونیز همین که بدانید ایده ساخت این شهر با بنا کردن کاخ های مرمری روی یک تالاب شکل گرفته است، کافیست.