ویدئوهای برچسب: «موتور،»


  • تا زمانی که اتومبیل های سوپراسپرت و لوکس قابل توجه هستند بسیاری تمایل پیدا می کنند تا به خرید آن بپردازند از این رو جای تعجبی نداشته این خودروها شگفت انگیز باشند و نظر هرفردی را به خود جلب کنند. اما هنگامی که تغییری در آنها حاصل شده و به مدلی غیرسوپراسپرت یا لوکس تبدیل می شوند دیگر جای تعجبی ندارد. …