ویدئوهای برچسب: «موسسە»


  • تحقیقات پلیس فدرال آمریکا ١٣ شهروند روسیە و سە موسسە روسی را بە دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرد