ویدئوهای برچسب: «سایت راز موفقیت»


  • قانون جذب چیست ؟ آیا همه میتوانند قانون جذب را طی دوره قانون جذب آموزش ببینند ؟ به نظر شما هرکسی فیلم راز را دید میتواند استاد دوره قانون جذب شود؟ به نظر شما هرکسی فقط کتاب راز یا قانون جذب را خواند میتواند استاد قانون جذب باشد؟ استاد و معلم موفقیت و قانون جذب چه شرایطی باید داشته باشد؟ در این کلیپ کوتاه استاد جولایی نویسنده کتاب تنها کتاب روانشناسی موفقیت، به شما توضیح میدهد که کدام کلاس و کدام استاد و کدام دوره قانون جذب را باید انتخاب کنید. …
  • ویدیوی مرتبط