ویدئوهای برچسب: «رقص داماد»


  • هنر نمایی عروس و داماد در شب عروسی آنها خیلی کار قشنگ و زیبایی هست و امروزه همه عروس و داماد ها به فکر این هستند که چه کاری انجام دهند که کار جدید و قشنگی باشد، مانند رقص دو نفره زیبا و یا رقص یک نفره آنها برای همدیگرو... در عروسی ها هم داده شده که خیلی از آقا دامادها برای عروس خانوم ها آنشب حسابی خاندن و خودنمایی کردن و عروس خانوم ها هم کلی ذوق کردند از این سوپرایز جالب آقا داماد ولی خیلی کم یا کلا دیده نشه است که عروس خانوم برای آقا داماد خونده…