ویدئوهای برچسب: «تفنگ بازی»

  • توسط: sanazi

    امروزه همه ما به نوعی یا تفنگ داریم و یا تفنگ دیده ایم و مهم این هست که حتما یک بار را تیر اندازی کرده ایم و همانطور که می دانید تفنگ لگد می زند و مخصوصا تفنگ های بادی و شکاری که باید آن ها را محکم نگه داشت وگرنه به سر و صورت ما بر خورد می کنند و یا اگر آن ها را روی شانه خود بگذاریم و ارام بگیریم به پشت ما پرتاب می شوند و این طور نیست که بدون اموزش بتوانیم یک تیر انداز خوب شویم و باید حتما یا اموزش ببینیم و یا حتما نکته های کلیدی را بدانیم خیلی …