ویدئوهای برچسب: «لحظه تولد»


  • در این ویدیو می بینیم که یک موجود کوچولوی آبی دا تخم آن اندازه یک بند انگشت می باشد دارد از تخمش بیرون می اید و با سختی و جوری که فکر می کنیم که اگر الان به دنیا بیاید جون ندارد راه برود و وقتی که به دنیا می اید می بینیم که چکونه تند تند راه می رود و به وجود خدا بیشتر پی می بریم و به ظرافت کاری و تفکر خددا پی می بریم که این را متوجه می شویم که نوزاد انسان ضعیف ترین موجود است چون تنها او است که بعد از چند سال به حرف و راه رفتن می افتد  …
  • ویدیوی مرتبط