ویدئوهای برچسب: «موسی»


  • داستان زیبای قوم بنی اسرائیل و حرام شدن صید ماهی در روز شنبه با کلام ایمان فراهانی
  • توسط: ریحان

    ده فرمان  برای زندگی کردن
  • توسط: کوئن

    موسی زاده وغلام حسین نزری آهنگ بندری  

  • توجه! نظر شیعه بر این است که پیامبران خدا از جمله حضرت موسی و عیسی (علیهما السلام) از هرگونه خطا ، اشتباه و خشونت مصون می باشند و مباحثی که اینجا در کتب مقدس مطرح می شود نکات تحریف شده در این کتاب ها می باشد تا برادران مسیحی شناخت بیشتری از دین خود داشته باشند …

  • توجه! نظر شیعه بر این است که پیامبران خدا از جمله حضرت موسی و عیسی (علیهم السلام) از هرگونه خطا ، اشتباه و خشونت مصون می باشند و مباحثی که اینجا در کتاب مقدس مطرح می شود نکات تحریف شده در این کتاب می باشد تا برادران مسیحی شناخت بیشتری از دین خود داشته باشند. …