ویدئوهای برچسب: «بیماری ابولا»


  • معالجه بیماران در ابولا در غرب افریقا هم چنان مهم ترین خبر ها در صدر جهان است اما سمت و سوی خبر ها بسیار گسترده تر شده و همه دو حومه واشنگتون مستقل هستند و ضمن مراقبت بهداشتی نظارتی کارکنان می خواهند به مردم اطمینان بدهند که نگرانی سایر کشور ها بی مورد هست و اگر به عکس ها نگاه کنید متوجه می شوید که این ها عینا وسیله ای است که در اینجا استفاده می کنیم و مرگ و میر کسانی که به ای سی یو دسترسی نداشتند زیاد بوده است  …
  • توسط: بامزه

    دختر هفت ساله ای که تا کنون به دلیل وجود این بیماری ابولا نتوانسته بود که به مدرسه برود. امروز به مدرسه باز گشت و مقام های مدرسه به دلیل اینکه به او شک کرده بوده اند او را از سفر به مدرسه منع کرده بودند .خانواده او از مدرسه شکایت کرده اند و گفته اند که جزئیات را گزارش نمی دهند . راه اندازی این مرکز را گواه بین المللی در مرکر می دانند و می گویند که تعداد آن بسیار زیاد است و همه به یک اندازه مهم است   …