ویدئوهای برچسب: «دست دادن»

  • توسط: sanazi

    ما باید همه جوره از گناه بپرهیزیم و الفاظ و واژگان و صحبت هایی که مخصوص محارم خودمان هست و بیان این احساسات به جنس مخالف و نامحرمین ممنوع می باشد.قطعا اگر ظاهر هم نکند بعدا نتیجه آن را خواهید دید.مسئله جنسی و لمسی همین که طرف دست به طرف مقابل می دهیم شیوعی است که پایان ندارد و اگر به نامحرم حتی یک بار دست بدهیم اثر سرد مزاجی را در اینده خواهیم داشت.حتی اگر همان موقع هیچ حسی نداشته باشیم بعدا و در زندگی مشترک اثار مخرب این کار را می فهمیم  …