ویدئوهای برچسب: «اوازه خوان شهر»

  • توسط: sanazi

    هنرمندان کوچک ایرانی در خیابان ها هنر خود را به نمایش می گذارند که شاید دستی به آن ها کمک کند.دلی بلرزد.کسی به آن ها کمک کند که خرج خانواده و یا هرکس دیگری بکنند .نمی دانم که این کودکان به مدرسه هم می روند یا نه ولی این را می دانم که می توانند در اینده فردی موفق باشند.خیلی بهتر از گدایی علنی درخیابان هاست که نمی شود به آن ها اعتماد کرد .فکر می کنم این منطقه کوچه برلن تهران می باشد که این افرد هنرنمایی می کنند …
  • ویدیوی مرتبط