ویدئوهای برچسب: «مشروطه»

  • توسط: آموزشی

    بی‌بی_مریم زنی تحصیل کرده، روشن فکر و خودساخته از دیار بختیاری که در آزادسازی اصفهان و فتح_تهران رشادت های فراوانی انجام داده

  • به هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت ستار خان قرچه داغی شهروندی عادی اما عدالت خواه است که کارنامه پربار از جوان مردی و همایت از مال باختگان و فقیران دارد.ستار خان با سوار داران  مسلح خود هم چون عیاران دوران کهن به مقابله با دزدان و گردنه گیران و گاه به مبارزه می پردازد. تقسیم گندوم سیلو های شهر میان گرسنه های شهری نمونه از تلاش ستار خان در سطح شهر برای حفظ جان و امنیت شهروندان شهر تبریز بود که افزایش محبوبیت عامه را برای او به همراه آورده بود …