ویدئوهای برچسب: «5گانه»


  • در راستای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت از واکسن جدید 5 گانه در برنامه ایمن سازی کشور رو نمایی می شود.مراسم اغاز اجرای ایمن سازی واکسن 5 گانه فردا به صورت همزمان  در تهران و سرار کشور  بر گزار خواهد شد معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان پزشکی اعلام کرد :واکسن 5 گانه سبب حفاظت کودک علیه 5 بیماری تهدید کننده زندگی می شود.با این حال برنامه واکسیناسیون جهانی تنها در 30 در صد جهان به درستی انجام شده است  که باعث ریشه کنی بیماری ها نمی شود . …