ویدئوهای برچسب: «هندویی»


  •   در این ویدیو یک فرد هندی را می بینیم که سعی دارد فارسی حرف بزند.یک ایرانی در این جا هست که صدای خیلی خوبی دارد و ترانه نداری خبر ز حال من نداری را می خواند این فرد هندی نیز می خواهد مانند او بخواند و می گوید نداری کبر ز کار من نداری .گویا او بعضی از کلمه های فارسی را نمی تواند بیان کند باز در بیت اول خوب بود که او کمی می تواند فارسی صحبت کند .در بیت های بعدی که او اصلا  نمی تواند بخواند  …