ویدئوهای برچسب: «ساخت تیشرت اوریگامی با کاغذ»

  • توسط: Elnaz

    ابتدا کاغذی با رنگ دلخواه انتخاب و به شکل مربع برش بزنید . کاغذ را چهار قد تا زده و باز کنید . حال کاغذ را از کتاره ها تا خط وسط تا بزنید . حال یک خط تا از بالا به پایین ایجاد کرده و کار را باز کنید . از قسمت تای وسط به کناره ی بالا یک تای مثلثی همانند فیلم برای هر دو طرف ایجاد کنید . باید از پایین به بالا کاغذ را تا بزنید طوری که دو سانت اضافه از بالا نمایان شود . بعد همان دو سانت را نیز مانند قبلی به صورت مثلثی تا بزنید . از همین قسمت کار را ب…