ویدئوهای برچسب: «بارش برف»


  • درد مرا کسی نتواند دوا کند باید طبیب نیز برایم دعا کند با یک نگاه خود ، دل ما را ربود و بُرد بنگر که یک نگه چه مصیبت به پا کند مهدی اصغری عظمی ( معین تبریزی )
  • توسط: گلچین

      در شهر بوفالوی نیویورک مردم تلاش می کنند بیش از یک و نیم متر برف را از روی خودرو ها و پیاده رو های منازلشان بروبند. ولی هوا شناسان پیش بینی می کنند روز 5 شنبه یک متر دیگر برف ببارد .برفی که همراه با سرما و باد شدید خواهد بود.میزان بارش برف این روز ها بوفالو به اندازه بارش برف تمامی ماه های زمستان است .برفی سنگین و هوایی بسیار برف باعث مرگ 7 نفر شده است . از جمله مردی که در زیر برف ها در ماشین خود جانش را از دست داد  …