ویدئوهای برچسب: «خبر جدید»

  • توسط: بامزه

      در مورد کلیات تغییرات تعرفه های قبوض در سال 94 می گویند :طبعا در کشور ما با توجه به نرخ تورم و افزایش کلیه موارد اقتصادی آب و برق هم باید شامل این موارد باشند اما متاسفانه چهار سال تا بهمن ماه سال 92 ثابت نگه داشته شده بود.این کار باعث شد هم در میزان مصرف اصراف صورت بگیرد و هم این که خدمت رسانی به شل مناسبی انجام نشود به همین دلیل بجز ارزش ذاتی آب هزینه تمام شده شامل خیلی چیز های دیگر می شود که هزینه ای برای این کار صورت می گیرد  …
  • توسط: بامزه

    دختر هفت ساله ای که تا کنون به دلیل وجود این بیماری ابولا نتوانسته بود که به مدرسه برود. امروز به مدرسه باز گشت و مقام های مدرسه به دلیل اینکه به او شک کرده بوده اند او را از سفر به مدرسه منع کرده بودند .خانواده او از مدرسه شکایت کرده اند و گفته اند که جزئیات را گزارش نمی دهند . راه اندازی این مرکز را گواه بین المللی در مرکر می دانند و می گویند که تعداد آن بسیار زیاد است و همه به یک اندازه مهم است   …