ویدئوهای برچسب: «نقاشی انگشتی»

  • توسط: بامزه

    در این ویدیو یک فرد هندی هست و از طریق نقاشی روی شیشه در خیابان و دستفروشی آن ها در امد خود و خانواده اش را در می اورد این فرد بسیار سریع و فقط با انگشتان خود منظره های زیبایی را به تصویر در می آورد و با دستمال کناره های آن ها را پاک می کند که حالت قاب به آن ها بدهد شاید باور نکنید ولی این فرد در عرض یک دقیقه چندین تابلوی کوچک درست می کند .با نگاه کردن به این تابلو ها شاید خیلی ها بتوانند این کار را یاد بگیرند  …