ویدئوهای برچسب: «طراحی و اجرای ساختمانها»

  • توسط: تپش سبز

    تپش سبز ؛ تپش توسعه پایدار شهر سبز تپش سبز مجموعه ای از مهندسین و متخصصین، اساتید دانشگاه، شرکت های ساختمانی و مهندسین مشاور است که با یک هدف مشخص، در کنار هم، به فعالیت حرفه ای میپردازند. اگر چه این شرکت سابقه ای بیش از ده سال در عرصه ساخت و ساز این کشور داشته است لیکن از دو سال گذشته و پس از تغییر در رویکرد مدیران و اساسنامه، بر پایه هدف اول شرکت یعنی: تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانها (از جمله مردم سرزمین عزیزمان) زمینه فعالیت مشخصی تعریف…

  • تپش سبز ؛ تپش توسعه پایدار شهر سبز تپش سبز مجموعه ای از مهندسین و متخصصین، اساتید دانشگاه، شرکت های ساختمانی و مهندسین مشاور است که با یک هدف مشخص، در کنار هم، به فعالیت حرفه ای میپردازند. اگر چه این شرکت سابقه ای بیش از ده سال در عرصه ساخت و ساز این کشور داشته است لیکن از دو سال گذشته و پس از تغییر در رویکرد مدیران و اساسنامه، بر پایه هدف اول شرکت یعنی: تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانها (از جمله مردم سرزمین عزیزمان) زمینه فعالیت مشخصی تعریف…
  • ویدیوی مرتبط