ویدئوهای برچسب: «هنر یویو»


  •   یویو یک وسیله بازی است که قطعا همه ما در دوران کودکی یی از آن ها را داشته ایم و با آن ها سرگرم بوده ایم. جنس آن ممکن است چوبی و یا پلاستیکی باشد که به یک قرقر سر آن وصل می شد حتما همه دهه شصتی ها این بازی را به خوبی به یاد دارند چون بیشتر در آن زمان رواج داشت .در این ویدیو نیز افرادی می بینیم که به روش های مختلف و جالبی با این یویو بازی می کنند و هنر خود را به نمایش می گذارند  …
  • ویدیوی مرتبط