ویدئوهای برچسب: «فرح دیبا»


  • در یک کتاب 1400 عکس از 65 عکاس ایرانی و خارجی به چاپ رسیده است که در مصاحبه ای با خانم منصوره پیر نیا به بررسی این کتاب پرداخته ایم به طور کلی وقتی که به امریکا امدند با خودشان عکس اوردند و از آن موفع روی آن ها می نوشتند و می گفتند بدون عکس نمی توانم کتاب بنویسم و ارزش ندارد و شما باید سند داشته باشید او نویسنده کتاب و عکس های مله ایرانیان است و هر روز از او عکس می گرفته و مطالب را جمع می کرده است  …