ویدئوهای برچسب: «کی مرام»


  •   میلاد کی مرام در مورد اهانتی که به تازگی به یک سری از بازیگران شده است . می گوید این خیلی بد است و مسئولین باید یک فکر اساسی در این مورد بکنند اگر قرار است کسی را نقد کنیم و از کسی خوشمان نیاید چه بهتر است با احترام این اتفاق بیفتد نه با توهین و اهانت. او می گوید به عینه بهاره رهنما را در محرم و در آن ایام دیدم که او اعتقاد قلبی داشتند و هر کس ابراز علاقه به این اتفاقات می کنند ولی متاسفانئه به او اهانت کردند که این خیلی بد است  …

  •   او خیلی خوشحال است از اینکه نقشش باعث شده عده ای از دست او حرص بخورند چون می گوید این یعنی من نقشم را خوب بازی کردم و او در کل دوست دارد بازی کند و خوب بازی کردن را خیلی دوست دارد و به آن اهمیت می دهد او می گوید فیلم مستانه دغدغه خیلی ها این روز ها همین هست و می گوید خیلی خوب می شود اگر خودمان را جای این فیلم بگذاریم و ببینیم واقعا چکار می کنیم او می گوید جملات کلیدی فیلم مانند اگر زنی نخواهد هیچ مردی نمی تواند به آن نزدیک شود که این خیلی مه…