ویدئوهای برچسب: «کشتن سریع ساس»

  • توسط: آریا سم

    سم ساس کش خارجی دیدبدیباگس، راهکاری قطعی و تضمینی برای نابودسازی ساس ها و تخم های آنان و لذا ریشه کن سازی همیشگی تهاجم این حشرات خونخوار. دیدبدیباگس دارای اثرگذاری پرقدرت و فوق العاده سریع و نیز بدون بو می باشد و به همین دلیل می توانید آن را با خیال راحت در محیط های داخل و خارج ساختمان به کار برید. ارسال سریع در بسته بندی استاندارد. تماس: 09145562020 – 04432251817 – www.ariasam.com …
  • توسط: آریا سم

    نابودسازی تخصصی ساس در تمامی مراحل سیکل حیاتی آن با سم ساس کش خارجی دیدبدیباگس. این سم دارای قابلیت ریشه کن سازی تخم های ساس نیز می باشد، تخم هایی که از اغلب سموم ساس کش جان سالم به در برده و منبع تهاجم های بعدی می باشند. دیدبدیباگس دارای اثرگذاری بسیار سریع و تضمینی، بدون بو و قابل استفاده در نقاط و نواحی مختلف. ارسال در بسته بندی حرفه ای و در اسرع زمان. تماس: 09145562020 – 04432251817 – www.ariasam.com …