ویدئوهای برچسب: «رقص نور نمای ساختمان»


  • افزایش قیمت ساختمان و رکود در بازار مسکن استفاده از سیستم های هوشمند ساختمان را به طور قابل ملاحظه ای به دلایل ذیل افزایش داده است; 1.افزودن امکانات با ارزش بالاتر(امنیت ساختمان،کاهش مصرف انرژی،جلوگیری ازحریق ونشت گاز، لوکس شدن ساختمان و.)نسبت به هزینه برای دیگر امکانات ساختمان باهزینه پایین تر 2.به صرفه بودن باتوجه به افزایش قیمت زمین 3.جذب سریعتر مشتری و فروش سریع ملک در نتیجه آزاد شدن سریعتر سرمایه   با GEEKLINK دریک خانه 100متری از متری4…