ویدئوهای برچسب: «فلوئنت»


  • نتایج مدلسازی عددی احتراق با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت HTTPS://ALFAPROJECT.IR/FLUENT-PROJE/

  • پکیج جامع مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار انسیس فلوئنت به منظور تحلیل مکانیک سیالات ، انتقال حرارت ، دینامیک سیالات محاسباتی و CFD با رویکرد آموزش محور و پروژه محور همراه با نکات صنعتی به زبان فارسی در کلوپ مهندسی سه بعدی . جهت دریافت اطلاعات کامل و تهیه مجموعه آموزشی به این لینک مراجعه نمایید: _WWW.3DENGINEER.IR/ANSYS-FLUENT/_ …
  • توسط: سیملب

    شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها  ANSYS FLUENT, SIEMENS STAR-CCM, NUMECA FINE MARINE,SIMULIA XFLOW CFD پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی طراحی و اصلاح پروانه براي کاهش کاویتاسیون تحلیل ضرایب مانور کشتی بهینه سازی هندسی با استفاده از CFD و المان محدود بررسی نویز و ارتعاش ناشی از اندرکنش دو طرفه سیال-سازه تحلیل ها اندر کنش موج های نامنظم بر شناور شبیه سازی ویک (Wake) شبیه سازی دقیق اثر موجهای دریا روی سازه های دریایی تحلیل اکوستیک ش…
  • ویدیوی مرتبط