ویدئوهای برچسب: «ممنوعه قسمت 5»


  • برای دانلود قسمت سریال ممنوعه قسمت پنجم 5 اینجا کلیک کنید در قسمت 5 سریال ممنوعه ترانه با کمک دیگران برکه را می‌ترساند و سامی هم از ترانه می‌خواهد که مزاحم برکه نشود. در قسمت پنجم سریال ممنوعه ترانه با تجنگی دیدار می‌کند و از او می‌خواهد سامی را به زندگی‌اش برگرداند. در قسمت 5 ممنوعه سامی با برکه صحبت می‌کند و تا حدی حق را به تجنگی می‌دهد تا سرمایه میلیاردی‌اش از بین نرود. در قسمت پنجم ممنوعه تجنگی از سامی می‌خواهد برای از بین نرفتن پروژه رامس…