ویدئوهای برچسب: «NUXE»


  • بنیانگذار برند نوکس خانم الیزا ژابز در اوایل سال 1990، یک آزمایشگاه کوچک تخصصی پوست در پاریس برپا کرد درحالیکه شروع یک فعالیت بزرگ را در سر میپروراند. تلفیق بی نظیر عناصر طبیعت و نوآوری اصولی ست که فلسفه این برند را تشکیل میدهد. چه چیزی بهتر از تلفیق طبیعت و نیازهای پیچیده و زیبایی خانم ها در سراسر دنیا. برند نوکس در سال 1991 میلادی با روغن پردی ژیوز در فرانسه به ثبت رسید. این روغن دارای رتبه اول فروش در دنیاست. هر 4 ثانیه یک بار، یک عدد از ای…