ویدئوهای برچسب: «رد گزش مورچه»

  • توسط: آریا سم

    زمانی که بیشتر وقت خود را در بیرون از منزل صرف می کنید، چه در باغ و چه در جنگل، باید  بتوانید در صورتی که حشره ای شما را نیش زده تشخیص دهید که جای نیش آن مربوط به چه حشره ای است تا بتوانید مطابق با آن درمان را نیز انجام دهید. برای مبارزه با آفات و حشرات با آریا سم تماس بگیرید 09145562020 – 04432251817 www.ariasam.com …
  • ویدیوی مرتبط