ویدئوهای برچسب: «پذیرش تبلیغات مترو»

  • توسط: آسانگار

    آژانس تبلیغاتی آسانگار مجری پذیرش تابلو های تبلیغاتی در مترو.  چر ا تبلیغات در مترو ؟  1. روزانه حدود 4 میلیون نفر از مترو استفاده می کنند.  2. زیاد بودن مدت زمان دیده شدن تبلیغات مترو جلوی چشم مخاطب.  3. کسانی که از مترو استفاده می کنند بارها یک تبلیغ را در مسیر رفت و برگشت می بینند.  4. انتخاب خط مورد نظر مترو با توجه به سطح محصول یا خدمات.  5. روند بیشتر شدن تعداد ایستگاه های مترو.  6. اعتبار تبلیغات مترو.  جهت اطلاعات بیشتر به سایت آسانگار مر…