ویدئوهای برچسب: «ایزو 9001:2015»


  • ایزو 9001:2015 ایزو 9001 در سال 2015 مورد ویرایش مجدد قرار گرفت و بسیار کاربردی تر نسبت به گذشته گردید.این سیستم یکی از اصولی ترین سیستم های مدیریتی در جهت ارتقای سطح کیفی سازمان ها می باشد. شرکت آریان گستر آماده ارائه خدمات مشاوره ایزو 9001 ،14001، 45001 و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد. 02177942240-77959675 …

  •  استاندارد ایزو 9001 پایه و اساس تمامی سیستمهای مدیریتی است.سیستم مدیریت کیفیت در سال 2015 مورد ویرایش قرار گرفت. #در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.  مشاوره ایزو  با آریان گستر 02177942240 گواهینامه CE با اریان گستر
  • ویدیوی مرتبط