ویدئوهای برچسب: «قاب عکس رزین»


  • رزین پلی استر در مجسمه سازی تولید سنگ مصنوعی و کارهای صنعتی قابل استفاده است. رزین پلی استر هنگامی با خشک کن (هاردنر) مخلوط و بعد از مدتی حرارت آن زیاد میشود.و حالت ژله ای می شود. وقتی پلی استر سفت شد مولکول ها به هم نزدیک و بخشی از محلول بخار میگردد. و در نهایت حجم پلی استر پس از بسته شدن مقداری کاهش می یابد. و دیگر این مواد (پلی استر سفت و سخت شده) را نمی توان به حالت مایع برگرداند.و بهترین درجه برای کارکردن با مواد پلی استر حرارت ۲۰ میباشد . پ…

  • * تولید قاب عکس های پلی استری کاملا در ایران انجام میشود و وارداتی نمیباشد  * کارخانه مجسمه سازی رولند این موفقیت رو کسب کرده که اجناسی رزینی  در داخل ایران تولید کرده و به دست هموطنان خودمان عرضه کند . تولید قاب عکس ها رزین پلی استر با یک مقدار همت بسیار ساده میباشد با قالب های سیلیکنی این قاب های پلی استری و محصولات رزینی تولید میشود . اگر محل کوچکی رو هم داشته باشید میتوانید شرایطی را ایجاد کنید که این قاب های پلی استر رزین را تولید کنید . …