ویدئوهای برچسب: «درمان اختلال بلع»


  •   کلینیک توانبخشی یاشا روانشناسی بازی درمانی گفتاردرمانی گفتاردرمانی 09901417763_09909501428

  •   کلینیک توانبخشی یاشا روانشناسی گفتاردرمانی بازی درمانی کاردرمانی 09901417763_09909502814

  •   کلینیک توانبخشی یاشا در گرگان روان شناسی کاردرمانی گفتاردرمانی بازی درمانی 32326671_09901417763

  •   گفتاردرمانی یاشا در گرگان09901417763

  •   کلینیک توانبخشی یاشا09901417763

  •   کلینیک تخصصی توانبخشی یاشا09901417763

  • در درمان بیماران سکته ی مغزی علاوه بر اقدامات پزشکی توسط متخصصین مغز و اعصاب درمان‌های توانبخشی از قبیل گفتاردرمانی نیز چه در بیمارستان و چه در خانه ضروری می‌باشد بهتر است  فرآیند گفتاردرمانی بیماران مبتلا به سکته مغزی در شش ماه اول بیماری انجام شود؛ چرا که در شش ماه اول، مغز قابلیت آموزش پذیری بیشتری دارد. گفتار درمانی یکی از شاخه‌های علوم توانبخشی است که برای کمک و درمان اختلالات گفتار و زبان مانند اختالات گفتاری پس از سکته مغزی ،ضربه مغزی و ا…