ویدئوهای برچسب: «کف سازی صنعتی»


  • http://www.hadidfam.com از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه‌ای درساخت وساز به خود اختصاص داده، افزودنی‌های بتن و الیاف تقویت‌کننده می‌باشد. این مواد باعث بهبود خواص مطلوب بتن، همچون مقاومت آن می‌گردد و در بعضی موارد با کاهش وزن بتن، مصالح بسیار سبکی را فرا راه مهندسین بنا قرار می‌دهد.از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد نوع جدیدی از این بتن واردعرصه صنعتی شد. در این راه این نوع بتن جدا از هم با توزیع تصادفی به عنوان فاز جدیدی علاوه بر فازهای بتن معمولی به کا…
  • توسط: آرتاپ

    آرتاپ مجری کفسازی صنعتی - کفسازی بتنی اتاق های بیمارستان جهت اجرای کفپوش اپوکسی شماره تماس شرکت 44593992-021 و 44593931-021 و 09122588832