ویدئوهای برچسب: «مجری بتن سخت»


  • شرکت حدیدفام مجری بتن سخت و کفپوش اپوکسی و انواع کفپوشهای صنعتی http://www.hadidfam.com

  • اجرای بتن سخت با استفاده از الیاف جایگزین آرماتور اhttp://www.hadidfam.com
  • توسط: آرتاپ

    آرتاپ مجری کفسازی صنعتی - کفسازی بتنی اتاق های بیمارستان جهت اجرای کفپوش اپوکسی شماره تماس شرکت 44593992-021 و 44593931-021 و 09122588832