ویدئوهای برچسب: «در باب خواندن»


  • قسمت ششم مسعود فراستی در کتاب باز / 27 آبان 1397 سروش صحت و مسعود فراستی  در باب : ویرجینا وولف  شرح قسمت ششم: * مسعود فراستی : خواندن بخشی از کتاب ویرجینا وولف در باب خواندن  ** مسعود  فراستی: کتاب ها را چاپی بخوانید / از اینترنت دوری کنید و کتاب بخوانید  مزایا خواندن و کتاب ...  ویدیوهای قبلی  را در لینک های زیر ببینید:  قسمت اول این برنامه در لینک زیر :  HTTPS://WWW.SHABAKEMA.COM/VIDEO/442429 قسمت دوم این برنامه در لینک زیر :  HTTPS:…