ویدئوهای برچسب: «عسل خام»


  • عسل طبیعی خارشتر کوهستان ضد کبدچرب و تقویت کننده کبد و آرام بخش است. سایر خاصیت های این عسل را در کلیپ مشاهده کنید.*** اینستاگرام عسل کوهستان دکتر عموشاهی @ASAL_KOHESTAN سفارش: 9392007694 **** مشاوره رایگان: 9133376020 **** سایت: ASAL20.com فروشگاه عسل ASAL20.ir