ویدئوهای برچسب: «استنداپ کمدی و تقلیدصدا»

  • توسط: شبكه ما

    بدل حسن ریوندی توسط محمدچمنی این بدل خراسانی هست و بسیار شبیه کمدین حسن ریوندی میباشد که محمد چمنی او را پیدا کرد رزرو اجرا کنسرت خنده در ایران ۰۹۹۰۶۲۷۱۴۶۴