ویدئوهای برچسب: «زندگی در اینترنت»


  • دنیا تا سال 2099 چه تغییراتی خواهد کرد از نگاه دانشمندان غلبه بشر بر بیماری ها+کوچکتر شدن کامپیوترها+تشکیل یک حکومت جهانی جدید+خودروها و هواپیماهای بدون سرنشین+موشن گرافیک+هوش مصنوعی+توانایی فکر کردن روبات ها+زندگی در اینترنت+واقعیت مجازی+ماتریکس