ویدئوهای برچسب: «بازی شیر با مرد عرب»


  • این کلیپ به ما نشان میدهد که شیر وحشی هم میتواند حالت رام شده داشته باشد و با انسان بازی کند.