ویدئوهای برچسب: «پرتاب سنگ»


  • این دو مرد در کلیپ را ببینید که چطور نتیجه پرتاب کردن سنگ را به طرف سگ خواهند دید.