ویدئوهای برچسب: «عجیب و واقعی»


  • در این کلیپ دو قلوی به هم  چسبیده ای را میبنید که مثل همه آدمها زندگی کاملا عادی را دارند و تمام کارهایی که بقیه انجام میدهند را نیز میتوانند انجام دهند...