ویدئوهای برچسب: «گزارشگر نئشه شد»


  • در این کلیپ خنده دار گزارشگر بی بی سی را میبینیم که در محل سوزاندن مواد مخدر مثل هشیش هست و حسابی تحت تاثیر قرار میگیرد. و نشئه میشود.