ویدئوهای برچسب: «تبلیغ تصویری»


  • آگهی تلویزیونی جالب دیگری از کوکاکولا انتخاب کردم که سرباز نگهبان مرز نوشابه کوکاکولا میخورد. مابقی ماجرا را خودتون ببینید.

  • به قدرت میشه گفت شاهکار شرکت کوکا کولا در درست کردن آگهی تجاری یکی از بهترین آگهی هاست. خودتون ببینید.