ویدئوهای برچسب: «نصف کردن هندوانه»


  • در این کلیپ مردی را میبینید که توانایی های جالبی دارد . یکی از این توانایی ها قدرت دو انگشت اشاره و بزرگ او است. او می تواند با دو انگشت خود هندوانه را به دو قسمت تقسیم کند.