ویدئوهای برچسب: «موبایل دونده»


  • این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی تهیه شده است است این سیستم اولین موبایل با قابلیت حرکت کننده در دنیا می باشد برای دریافت سورس کد ویا دیاگرام مدار و از این قبیل موارد به تارنمای اینترنتی دانشگاه اینترنتی مراجعه فرمایید :آدرس https://www.Daneshgah.ac