ویدئوهای برچسب: «انبار لوازم آتش بازی»


  • موج انفجار بسیار شدید یک انبار لوازم آتش بازی در کلمبیا تصویربرداری را از جا کند و جرقه و ترقه و نور تمام جهات و فضا را پر کرد. در اثر این انفجار 17 خانه آسیب دید. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر درباره این خبر بدانیم.