ویدئوهای برچسب: «سیدمحمدرضاحسینی»

  • توسط: مسخ

    حتمن شهریاری مجری با سابقه و قدیمی را می شناسید کسی که سالها به همراه سید محمد رضا حسینی مسابقه بزرگ را اجرا می کردند ..و ناگهان از صفحه تلویزین و برنامه ها حذف شد !! از زبان خودش بشنوید یکی از دلایلش چه بوده ..